arama

Simental Sığır Yetiştiriciliği

15.02.2018 - 05:20 | Haberler

Simental Sığır Cinsinin Özellikleri

Anavatanı İsviçre olan Simental cinsi inek ve danalar, hem süt hem de et verimi yüksek olmasından dolayı kombine bir ırk olarak kabul edilirler. Her ne kadar kalite süt verimi yüksek olsada, ülkemizde genellikle simental yetiştiriciliği et besiciliği için tercih edilir.

Simental ırkının renkleri sarı, kırmızı, beyaz ve beyaz alaca olarak değişiklik gösterebilir. Sıcak ve soğuğa karşı dirençli olmaları sebebiyle her türlü iklim şartlarında yetiştiriciliği yapılabilir. En iyi verimini ülkemizin İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Ege bölgelerinde verdiği gözlemlenmiştir.

Hastalıklara karşı dirençli olduğu bilinen Simental cinsi inek ve danaların döl verimi oldukça yüksektir ve çok fazla değişiklik göstermez. Ayrıca uzun ömürlü olmaları sebebiyle getirisi yüksek bir sığır cinsidir. Bu nedenle fiyatları diğer Holstein, Montofon, Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmısına göre fazladır.


Simental İnek Kaç Kilo Süt Verir?

Simental cinsleri arasında ki süt bakımından en verimli cins Fleckvieh’dir.
1. Buzağıda günlük 17 ila 25 litre süt verimi vardır.
2. Buzağıda günlük süt verimi 20-27 litreye çıkmaktadır.
3. ve 4. Buzağıda süt verimi maksimum seviyeye çıkmakta, günlük 40 litreyi bulabilmektedir.
Bu miktarlar yeni doğum yapmış inekler için ortalama 1.5 ay için geçerlidir. Daha sonra bu miktar sonraki gebeliğin 7. ayına kadar kademeli olarak düşer. 7. aydan sonra sağım yapılmaz.


Simental Dana, Buzağı, Tosun ve İnek Bakımı

Buzağının olduğu günden itibaren ilk bir iki gün daha az olmak kaydıyla buzağının ağırlığının %10’u kadar süt verilmeli ve 1 haftalık olduktan sonra da önüne buzağı büyütme yemi ve taze su konulmalıdır. Bu şekilde 2 ay süt verme işlemi devam etmelidir.

2. ayını dolduran buzağıların önüne yonca ve buzağı yemi konulmalıdır. 2-6 ay arasında buzağılara kesif yem, arpa, ezme, yonca, mera, cayır otu ve saman verilmelidir. Ayrıca vitamin ve minerallerle desteklenmelidir. Bunlar genelde yalama taşları ve vitamin aşılardır.

6. aydan sonra 6-12 ay arası erkeklere saman, besi başlangıç yemi ve arpa ezmesine ağırlık verilip, mera ve yonca azaltılmalıdır. Bunun yerine mısır silajı verilmeli, vitamin ve minerallerle desteklenmeye devam edilmelidir.

12 ay ve 17 ay arasında yonca ve mera otu azaltılmalı, ağırlıkla besi yemi, arpa ezmesi ve mısır silajı verilmelidir. İsteğe göre bu 24 aya kadar çıkabilmektedir.


2 Aylık Simental Buzağı Maliyeti

Ortalama 300 Litre Süt: 300 TL
50kg Buzağı Yemi: 70-100 TL
Vitamin ve Mineral Aşısı: 30-50 TL

Eğer buzağı ishal veya salgın hastalığa yakalanırsa bu masraflar ikiye, üçe katlanabilir. Hatta buzağı kayıplarına bile sebep olabilir. Her 3 buzağının ikisi ishal vakasına yakalanır ve bunun da ortalama maliyeti 200-250 TL civarıdır.

2 aylık buzağı maliyeti ortalama en az 600-850 TL’dir.


2-6 Aylık Simental Buzağı Maliyeti

Hayvanın bu dönemden sonra canlı ağırlığının %2 ila %3’ü kadar kesif verilmelidir.
Buda ortalama 180 kilo canlı ağırlığı olan hayvanın 480 kg ile 550 kg arası yem olur. Bakıma göre mısır silajıda verilmelidir.

30 Adet Arpa Sap Balyası: 150 TL
20 Adet Yonca Balyası: 200 TL
500kg (Kesif Yem) Arpa Ezmesi, Besi ve Buzağı Yemi: 750-850 TL
Vitamin-Mineral İğneleri, Veteriner ve Silaj Kuspe Giderleri: 200-300 TL

2-6 aylık buzağı maliyeti ortalama en az 1300-1550 TL’dir.


6-12 Aylık Simental Dana Maliyeti

Canlı ağırlığı 300kg olan dana için;
800-900kg Kesif Yem: 1000-1200 TL
40 Adet Arpa Sap Balyası: 200 TL
30 Yonca Balyası: 300 TL
Vitamin-Mineral İğneleri, Veteriner ve Silaj Kuspe Giderleri: 300-400 TL

6-12 aylık dana maliyeti ortalama en az 1800-2300 TL’dir.


12-17 Aylık Simental Dana Maliyeti

Canlı Ağırlığı 450kg olan dana için;
1600 ila 1750kg Yem: 1800-2200 TL
50 Arpa Sap Balyası: 250 TL
30 Yonca Balyası: 300 TL
Vitamin-Mineral İğneleri, Veteriner: 400-500 TL
Mısır Silajı ya da Küspe: 100-250 TL

12-17 aylık dana maliyeti ortalama en az 3800-4300 TL


Simental İnek, Dana Fiyatları

2 Aylık Simental Buzağı Fiyatları: Ortalama 2.500-3.500 TL
6 Aylık Simantal Dana Fiyatları: Ortalama 4.500-6.000 TL
1 Yaşında Simental Dana Fiyatları: Ortalama 8.000-11.000 TL
17 Aylık Simental Dana Fiyatları: Ortalama 15.000-18.000 TL arası değişmektedir…